Polityka prywatności

Polityka Prywatności

(wersja: 1/2023, obowiązuje od dnia 21.04.2023 roku)

 

Państwa prywatność i bezpieczeństwo są jednymi z naszych priorytetów, dlatego w celu lepszego zrozumienia sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych, prezentujemy niniejszą politykę prywatności.

 

 1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego Bessoniana jest Marta Tatarczuch prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Marta Tatarczuch Bessoniana, ul. Czerwone Maki, 45b/64, 30-392 Kraków, NIP: 6772207394, REGON: 35686959 (dalej jako „Administrator” lub „Bessoniana”).
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z zasadami i wymogami prawa, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. – dalej jako „RODO”).
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem: shop@bessoniana.pl,
 • telefonicznie po numerem telefonu: 733 333 115, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:00.
 1. Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach:
  • utworzenia i prowadzenia konta klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • przeprowadzenia procesu sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO),
  • rozpatrzenia zwrotów i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • analitycznych, polegających na między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym pliku Cookies, informacje dotyczące przeglądania Sklepu Internetowego Bessoniana (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Dbamy o zapewnienie poufności Państwa danych osobowych i ograniczamy przetwarzanie ich przez inne podmioty. Jednak z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca, możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przetwarzanie niektórych danych osobowych. Powierza przetwarzania danych osobowych przez Administratora innym podmiotom odbywa się na wyłącznie na podstawie zawartej umowy oraz zgodnie z wymogami art. 28 RODO. Informujemy, iż dane osobowe mogą być ujawniane, udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być partnerzy biznesowi współpracujący z Administratorem.
 3. Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 4 powyżej celów oraz po tym okresie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, nie dłużej niż pięć (5) lat od końca roku podatkowego.
 4. Część danych może być przetwarzana w celach archiwizacyjnych również po upływie wskazanych w punkcie 6 powyżej okresów, przez czas prowadzenia działalności gospodarczej, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu (6) lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykonanie celów wymienionych w punkcie 6 powyżej.
 5. Informujemy, że godnie z RODO mają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi w zakresie przetwarzania swoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Informujemy, że w związku z realizacją celów określonych w punkcie 4 powyżej, podanie danych osobowych może mieć charakter:
  • umowny - gdy podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy Klientem i Bessoniana, a brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji jej postanowień,
  • dobrowolny - gdy podanie danych jest niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 9.2 powyżej, tj. w obszarze nawiązania lub zachowania relacji pomiędzy Klientem a Bessoniana.
 7. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Informujemy, że korzystanie ze Sklepu Internetowego Bessoniana (https://bessoniana.pl/) może powodować automatycznie zbieranie danych osób korzystających ze strony internetowej, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez systemy tj. Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”). Szczegółowe zasady automatycznego zbierania danych określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.
 9. Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, chyba że specyfika zleconych czynności będzie tego wymagała, przy czym w takim przypadku przekazanie danych nastąpi na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Klientem a Bessoniana.
 10. Bessoniana zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych postanowień Polityki Prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Użytkownik może w każdym czasie zapoznać się z aktualną wersją Polityki Prywatności dostępną na stronie internetowej Sklepu Internetowego Bessoniana (https://bessoniana.pl/).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Polityki Prywatności

Polityka plików cookies
(wersja: 1/2023, obowiązuje od dnia 21.04.2023 roku)

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Bessoniana (https://bessoniana.pl/) może powodować automatycznie zbieranie danych dotyczących Użytkowników korzystających ze strony internetowej, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 2. Dane te mogą być zbierane przez systemy tj. Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).
 3. Służą one do podnoszenia jakości, poprawiania wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych treści, tworzeniu statystyk oglądalności oraz śledzenia preferencji Klienta.
 4. Przetwarzanie w powyższy sposób opiera się na udzielonej uprzednio przez Państwa zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO i trwa do czasu jej cofnięcia.
 5. Pliki cookies, o których mowa w ust. 1, to pliki wysyłane do Państwa urządzenia podczas przeglądania Sklepu Internetowego Bessoniana.
 6. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w Państwa urządzeniu.
 7. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu.
 8. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) może w dowolnym czasie wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces blokowania plików cookies różni się
  w zależności od używanej przez Państwa przeglądarki oraz urządzenia.
 9. Jeśli chcą Państwo usunąć dotychczasowe pliki cookies, należy tego dokonać poprzez zmianę ustawień w używanej przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki.
 10. Administrator uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Bessioniana, a w niektórych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

 

 

Załącznik nr 2 do Polityki Prywatności

Regulamin korzystania z Newslettera
(wersja: 1/2023, obowiązuje od dnia 21.04.2023 roku)

 1. Bessoniana świadczy drogą elektroniczną usługę polegającą na przesyłaniu treści informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (dalej: jako „Newsletter”). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Bessoniana lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Nieuprawnione ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny
  z przeznaczeniem, bez zgody Bessoniana, stanowi naruszenie prawa.
 3. W celu aktywacji Newslettera należy:
 • posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (adres e-mail)
 • skorzystać z urządzenia zapewniającego dostęp do Internetu oraz spełniającego minimalnych wymagań technicznych: do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera.
 • wpisać swój adres e-mail do aktywnego formularza elektronicznego dostępnego na stronie (https://bessoniana.pl/#box_newsletter)
 • zaakceptować Regulamin korzystania z Newslettera oraz zapoznać się z Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie pola „Akceptuję regulamin usługi newsletter”,
 1. Użytkownik może w dowolnym momencie dezaktywować Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi, o której mowa w pkt 1 powyżej. W celu dezaktywacji Newslettera należy kliknąć link o treści „Wypisz” zawarty w treści (stopce) Newslettera.
 2. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin lub przepisy prawa.
 3. Z chwilą dezaktywacji Newslettera Bessoniana zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl